top
logo
English (United Kingdom)Deutsch (Deutschland)français (France)română (România)

Contact


Centrul Alexandra
Centrul ALEXANDRA – data infiintarii 1 februarie 2009

Care este scopul nostru?
Centrul ALEXANDRA este un serviciu de zi pentru copiilor cu handicap grav de vedere avand ca scop integrarea lor sociale si scolara a acestora.

Ce servicii oferim?
~ pentru copil
    - stimulare si recuperare psihopedagogica, logopedica si kinetoteraputica 
    - recreere si relaxare
    - socializare
    - masa calda la pranz
    - transport la si de la domiciliu 

~pentru parinti 
    - consiliere psihologica
    - suport emotional 
    - ajutor material la nevoi sociale exprimate

~ pentru comunitate 
    - informare si sensibilizare cu privire la problematica copilului nevazator

Cine beneficiaza? 
~ copii 1-9 ani cu handicap grav de vedere
~ familiile lor si comunitatea
~ institutiile sociale, medicale si de educatie

Cine face parte din echipa? 
Echipa :
1 psihopedagogi,
1 logoped (partial)  
1 kinetoterapeut (partial)
1 asistent social (partial) ,
bucatar,
sofer,
administratie
 

bottom