top
logo
English (United Kingdom)Deutsch (Deutschland)français (France)română (România)

Contact


Istoric
 • Date importante

  1998 - 2001 Servicii rezidentiale

  •  Complexului de servicii sociale de protectia copilului separat/in risc de separare de familia sa  CASA SURYA

  • 1998 - 2001 centrul de plasament ( 30 locuri) 
  • 1999 - 2001 modul maternal capacitate (10 locuri)
  • 1999 - 2001 retea de asistenta maternala (32 angajati pentru 42 copii)
  • 2000 - 2001 centru de zi pentru copii prescolari
  • 2000 - 2004 proiect de sustinerea comunitatii sarace de rromi Vurpar  (298 copii)
  • 1999 - in prezent  program de intrajutorare sociala (medie lunara 56 copii)
  • 2002 - 2006 centru socio-educativ de zi (40 locuri) 
  • 2002 - in prezent centru de recuperare si stiumulare pentru copii cu handicap grav neurolocomotor (30 locuri)
  • 2004 - 2006 centru de terapie si consiliere pentru copiii abuzati si familiile lor
  • 2006 - in prezent retea de interventie pentru prevenirea si combaterea violentei domestice
  • 2006 - in prezent centru de terapie pentru copii cu afectiuni din spectrul autist 
  • 2007 - in prezent modul de formare pentru profesionistii care intervin in serviciile pentru copiii cu handicap

 • Principalele caracteristici ale planului de interventie pâna în anul 2001 - structura combinata rezidentiala si de zi

  • Casa Surya – structura articulata de primire a copiilor: centru de primire si plasament familial, centru de zi, centru de primire în regim de urgenta, modul maternal si centru pentru copiii cu nevoi speciale.

   • Centrul de primire si plasament familial: camin de gazduire temporara (în medie 4 luni), o companie adaptata situatiei copilului, identificarea unei solutii optime pentru interventie, bilantul situatiilor de ruptura familiala, echilibrul fizico-psihologic pentru intoarcerea la viata familiala. 

   • Centrul de zi a functionat în regim de gradinita gratuita.

   • Modulul maternal: mame însotite de copii pe o perioada de pâna la 6 luni, timp necesar identificarii de solutii (loc de munca pentru mama, locuinta, continuarea ajutorarii materiale si psiho-relationale).

  • Programul de întrajutorare sociala si prevenire a abandonului: structurat pe doua componente, interventie la domiciliu:

   • Sprijin material pe o perioada cuprinsa între 3 si 6 luni.

   • Consilierea familiilor aflate în dificultate prin intermediul echipei de asistenti sociali si psihologi.

  • Reteaua de asistenta maternala. Adoptând, pe lânga alte forme de protectie, plasamentul simplu si cel la asistent maternal profesionist, Fundatia UCOS s-a gasit în situatia de a compara evolutia celor doua iar fundamentele teoretice au facut loc celor practice dobândite prin experienta si contact direct cu o varietate larga de probleme. S-a ajuns astfel la concluzia ca prima forma este superioara celei de a doua:

   • Asistenta maternala profesionista are un caracter formal din care decurg anumite “inconveniente” precum dinamica beneficiarilor, implicarea într-o masura mai mica a celorlalti membri ai familiei de plasament.

   • Plasamentul simplu, la o familie care doreste sa îngrijeasca un singur copil comporta mai multa stabilitate, familia este implicata în întregime iar rezultatele sunt mai concrete.

  • Proiectul de sustinere a comunitatii sarace de rromi din comuna Vurpar - demarat la începutul anului 2000 cu un amplu studiu de teren, a avut la baza o problema sociala stringenta: o treime din beneficiarii serviciilor oferite în Casa Surya proveneau din aceasta comuna sibiana. Pentru o interventie pertinenta fundatia a reusit sa realizeze parteneriatul între Asociatia Franche Comte Carpates din Franta, Primaria comunei Vurpar si Fundatia UCOS prin care s-a realizat modernizarea si dotarea Dispensarului Comunal, au fost sustinute familiile cele mai nevoiase prin ajutorarea cu îmbracaminte/încaltaminte, accesul gratuit la serviciile medicale si medicamente cu prioritate pentru copii. Scopul principal al proiectului este relansarea socio-economica a comunei prin reintegrarea socio-profesionala, încurajarea activitatilor agricole si mestesugaresti, facilitarea accesului la educatie si sanatate.

 

bottom