top
logo
English (United Kingdom)Deutsch (Deutschland)français (France)română (România)

Contact


Centru CRESC
Care este scopul nostru?
Centrul CRESC este un serviciu de zi pentru copiilor cu handicap grav neuro-locomotor in vederea integrarii lor sociale si scolare.

Ce servicii oferim?
~ pentru copil
- stimulare si recuperare psihopedagogica, logopedica si kinetoteraputica
- recreere si relaxare
- socializare
- masa calda la pranz
- transport la si de la domiciliu

~pentru parinti

- consiliere psihologica
- suport emotional
- ajutor material la nevoi sociale exprimate

~ pentru comunitate
- informare si sensibilizare cu privire la problematica copilului cu handicap

Cine beneficiaza?
~ copii 1-9 ani cu handicap grav neuro-locomotor insotit sau nu de handicap psihic
~ familiile lor si comunitatea
~ institutiile sociale, medicale si de educatie

Cine face parte din echipa?
Echipa : 2 psihopedagogi, 1 logoped, 1 kinetoterapeut, 1 asistent social, bucatar, sofer, administratie

 

bottom