top
logo
English (United Kingdom)Deutsch (Deutschland)français (France)română (România)

Contact


Centrul CALEIDOSCOP

Care este scopul nostru?

Centru CALEIDOSCOP este un serviciu de zi adresat copiilor cu afectiuni din spectrul autist in vederea integrarii sociale si scolare a acestora

Ce servicii oferim?
~ pentru copil
    - evaluare
    - stimulare si recuperare psihopedagogica, logopedica si kinetoteraputica
    - recreere si relaxare
    - socializare
    - masa calda la pranz
    - transport la si de la domiciliu
~pentru parinti

   
- consiliere psihologica
    - suport emotional 
    - ajutor material la nevoi sociale exprimate
~ pentru comunitate
    - informare si sensibilizare cu privire la problematica copilului cu autism

Cine beneficiaza?

~ copii 2-12 ani cu sindormul autist sau alte tuburari din acest spectru
~ familiile lor si comunitatea
~ institutiile sociale, medicale si de educatie

Cum lucram?
~ programele de terapie sunt individualizate si se structureaza pe nevoile copilului
~ programele contin diferite metode folosite in terapia copiilor autisti: metode comportamentale, metode structurale si vizuale, metode de dezvoltarea comunicarii, metode de dezvoltarea simtului perceptiv, training social.

Cine face parte din echipa?

Echipa : 2 psihologi, 1 logoped, 1 kinetoterapeut, 1 asistent social, 3 psihopedagogi, 3 pedagogi de recuperare, bucatar, sofer, administratie

 

bottom