Despre noi

UCOS

Fundaţia UCOS este unicul furnizor de servicii de recuperare şi terapie integrate pentru copii cu dizabilitate, retard mental, Sindrom Down, boli rare, handicap psiho-neuro-motor de vârstă mică (1-12 ani) din județul Sibiu, care oferă servicii adaptate pentru integrare socială, şcolară şi viată independentă în Complexul de servicii pentru dizabilitate. Terapiile oferite sunt complexe şi se desfășoară pe toate ariile de dezvoltarea copilului: cognitivă, de comunicare, motorie, de integrare senzorială, de dezvoltarea abilităţilor de viată independentă, de relaxare, de socializare.

Preocuparea Fundaţiei este îndreptată şi spre parinţii copiilor speciali cărora le oferă săptămânal consiliere din partea specialiştilor pentru a şti cum să acționeze la domiciliu adaptat nevoilor copilului, dar şi psihoterapie individuală şi de grup pentru acceptarea diagnosticului copilului şi pentru depăşirea unor situaţii de criză ivite atât în relaţia cu copilul, cât şi în cuplu sau în alte medii sociale.

OBIECTIVE

Obiectivele Fundatiei UCOS:

–      Integrarea socială și scolară a copiilor cu handicap

–      Acordarea de sprijin emotional si material familiilor

–      Crearea unor retele sociale, educationale si medicale pentru copiii cu handicap

–      Informarea si educatia comunitatii in ceea ce inseamna respectarea drepturilor copiilor si persoanelor cu handicap

REZULTATE OBŢINUTE

–              Integrare sociala pentru 103 de copii

–              Integrare scolara pentru 90 de copii

–              Suport emotional pentru 90 familii

–              Activitati comunitare pentru 103 familii

–              Asigurarea unui parcurs continuu și constant în recuperare pentru 103 beneficiari (reevaluarea trimiestrială a abilităților și nevoilor copilului și întocmirea unui program personalizat de intervenție)

NUMĂRUL DE SĂLI DE TERAPIE EXISTENTE

–              Sală stimulare senzo-motorie (integrare senzorială): 3

–              Sală terapie de învățare: 14

–              Sală terapie logopedică: 3

–              Sală terapie ocupațională: 1

–              Sală kinetoterapie: 1

–              Sală stimulare polisenzorială: 1

–              Cabinet masaj: 1

–              Cabinet consiliere psihologică (părinți și copii): 1

–              Sală terapie de grup (abilități de socializare): 2

–              Sală evaluare abilități cognitive: 1

–              Sală evaluare logopedică: 1

–              Sală evaluare integrare senzorială: 1

MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA BENEFICIARILOR DUPĂ IEŞIREA DIN TERAPIE

–              Toți beneficiarii activi și toți foștii beneficiari sunt incluși într-o formă de învățământ;

–              Toți beneficiarii care încetează serviciile Complexului de sevicii sunt susținuți pentru continuarea la domiciliu a procesului terapeutic, prin recomandări pentru intervenție în mediul natural și la domiciliu;

–              Toți foștii beneficiari au asigurată susținerea noastră ori de câte ori este nevoie (consiliere socială, psihologică, evaluare cu recomandări la domiciliu, susținere pentru includerea în scoală și societate etc.).